nuo mažens

nuo mažens
nuo mažeñs prv. Tėvai̇̃ nuo mažeñs krei̇̃pė manè į dárbą.

.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • mažens — mažeñs sub. gen. sing. Dkš vartojamas tik prieveiksminiuose junginiuose: iš mažens, nuo mažens iš mažų dienų, nuo vaikystės dienų: Tas jau iš mažeñs toks K. Jau jis ir iš mažeñs buvo toks priešgina Jrk. Iš mažens dirbu J.Jabl. Jis nuo mažeñs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilkti — 1 vil̃kti, vel̃ka ( a Zt), o KBII164, K, Rtr, Š, BŽ56, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1195, R, R311, MŽ, MŽ416, S.Dauk, D.Pošk, Sut, N, M, RtŽ, L 1. tr., intr. traukti taip, kad šliaužtų: Jis eidamas kojas vel̃ka KII159. Jis tur vel̃kamą eiseną KII159. Vilkti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vožoti — ×vožoti, oja, ojo (l. zważyć) NdŽ, võžoti, oja, ojo NdŽ, Kv 1. tr. Š, NdŽ, Žrm, Kv, Šmk, LTR(Jon), Ut, Ds gerbti, branginti; paisyti: Marti nevožoja nė galiausių dėdelių JI405. Mañ’ daug kas vožoja, nuo tolo galvą linkterna Dglš. Tik tas sūnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vyresnumas — vyresnùmas sm. (2) RŽ, DŽ, NdŽ; OGLII163 pirmenybės turėjimas dėl vyresnio amžiaus ar svarbesnės padėties visuomenėje: Petrui duoti yra raktai – tai est vyresnumas, rėdymas, veikalas tosjaug tatai bažnyčios DP466. Visi tavo slaunumai, visos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Wissbegierde — smalsumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendras žmogaus ir gyvūnų poreikis tirti aplinkos daiktus, jų požymius. Jo fiziologinis pagrindas – refleksas „kas tai?“ (I. Pavlovas). Vaikai nuo mažens smalsūs: žvalgo, žiūrinėja, tyrinėja. Naujų …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • inquisitiveness — smalsumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendras žmogaus ir gyvūnų poreikis tirti aplinkos daiktus, jų požymius. Jo fiziologinis pagrindas – refleksas „kas tai?“ (I. Pavlovas). Vaikai nuo mažens smalsūs: žvalgo, žiūrinėja, tyrinėja. Naujų …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • smalsumas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendras žmogaus ir gyvūnų poreikis tirti aplinkos daiktus, jų požymius. Jo fiziologinis pagrindas – refleksas „kas tai?“ (I. Pavlovas). Vaikai nuo mažens smalsūs: žvalgo, žiūrinėja, tyrinėja. Naujų įspūdžių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • любопытность — smalsumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendras žmogaus ir gyvūnų poreikis tirti aplinkos daiktus, jų požymius. Jo fiziologinis pagrindas – refleksas „kas tai?“ (I. Pavlovas). Vaikai nuo mažens smalsūs: žvalgo, žiūrinėja, tyrinėja. Naujų …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • fotomenas — fotomẽnas dkt. Nuo mažeñs domėjausi fotomenù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”